Τηλεφωνήστε μας!
+357 22352235
 
 
 

 Συντήρηση και επιδιορθώσεις μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Οι τεχνικοί της εταιρείας μας μπορούν να αναλάβουν την συντήρηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων σας, όπως:

  • Συντήρηση και ρύθμιση λέβητα (boiler), για πιο ορθή και οικονομική λειτουργία.
  • Συντήρηση ηλιακών πλαισίων και καθαρισμός δεξαμενής νερού (ντεπόζιτο).
  • Συντήρηση και καθαρισμός κλιματιστικών μονάδων.
  • Έλεγχος διαρροών από το δίκτυο σωληνώσεων νερού χρήσης, θέρμανσης και αποχετεύσεων.
  • Ρύθμιση αυτοματισμών κεντρικής θέρμανσης.

Επιπλέον, αν οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί της εταιρείας μας εντοπίσουν λάθη ή/και παραλείψεις στις εγκαταστάσεις σας, μπορούμε να σας ετοιμάσουν πλήρη κατάλογο με τις εργασίες που απαιτούνται για την επιδιόρθωση τους, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους των εργασιών αυτών. Επιπρόσθετα, θα σας πληροφορήσουμε με απλά λόγια τη σημασία αυτών των διορθωτικών εργασιών, κατά πόσον είναι άμεσα αναγκαίες και πιο θα είναι το οικονομικό και λειτουργικό όφελος προς εσάς.


Υδραυλικές Εγκαταστάσεις Θέρμανση Κλιματισμός Εξαερισμός
Ηλιοθερμικά Συστήματα Συστήματα αέρα και λαδιού Κεντρικά συστήματα σκούπας Αυτόματα συστήματα Πυρόσβεσης
Φωτοβολταϊκά Συστήματα Συντήρηση και επιδιορθώσεις μηχανολογικών εγκαταστάσεων Μηχανολογικές και Ενεργειακές μελέτες Εξοικονόμηση Ενέργειας