Τηλεφωνήστε μας!
+357 22352235
 
 
 

 Διαδικασία υλοποίησης έργων

  • Επιθεώρηση του χώρου σας από μηχανολόγο μηχανικό, καταγραφή αναγκών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών.
  • Ετοιμασία προκαταρκτικής μηχανολογικής μελέτης.
  • Ετοιμασίας έκθεσης με προτεινόμενες συσκευές/εξοπλισμό/συστήματα.
  • Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης.
  • Συνολικό κόστος προσφοράς ή/και εναλλακτικές επιλογές.
  • Γραπτή εγγύηση εγκατάστασης, συσκευών και υλικών για κάθε ένα από τα παραπάνω.
  • Συνεχής επίβλεψη, τελικός έλεγχος και παράδοση του έργου από μηχανολόγο μηχανικό.