Τηλεφωνήστε μας!
+357 22352235
 
 
 

 Θέρμανση

Το κέλυφος του κτηρίου, η χρήση του, ο τρόπος λειτουργίας του, η αρχιτεκτονική του, κλπ συμμετέχουν στην επιλογή του συστήματος θέρμανσης, έτσι ώστε να συναντά τις ανάγκες του. Τα συστήματα κεντρική θέρμανσης, δεν περιορίζονται σε αυτά που περιγράφονται πιο κάτω, τα οποία δίδονται ως ένδειξη για συνήθη επιλογές σε οικείες.

• Η επιλογή που θα γίνει για το σύστημα θέρμανσης θα παραμείνει για πολλά χρόνια (δεκαετίες).

• Το κόστος ενέργειας συνεχώς θα αυξάνεται.

Δεκάδες αναλύσεις έχουν γραφτεί σε μια προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα «ποιο καύσιμο είναι πιο οικονομικό» με το αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να είναι απογοητευτικό: ο καταναλωτής δέχεται καταιγισμό πληροφοριών, οι οποίες συχνά είναι ανακριβείς, με συνέπεια να μπερδεύεται χωρίς να έχει λάβει απάντηση στο αρχικό ερώτημα.

Παρά το «χάος» ωστόσο που επικρατεί γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, τα πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σχετικά απλά εάν αναλογιστούμε ότι ουσιαστικά το πόσο θα μας κοστίσει η θέρμανσή μας – όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου και όχι την αρχική εγκατάσταση – έχει να κάνει με 3 βασικούς παράγοντες:

1. Ποιες είναι οι ανάγκες θέρμανσής μας σε kWh,

2. την ποσότητα του καυσίμου που θα χρειαστεί να καταναλώσουμε για να καλύψουμε τις παραπάνω ανάγκες και, τέλος,

3. την τιμή κάθε καυσίμου, η οποία σε συνδυασμό με την απόδοση του συστήματός μας (πχ του καυστήρα πετρελαίου) θα μας δώσει το συνολικό κόστος που απαιτείται για τη θέρμανσή μας.

Πόσες kWh θα χρειαστώ για τη θέρμανσή μου το χειμώνα;

Οι θερμαντικές μας ανάγκες σε kWh είναι μια παράμετρος η οποία εξαρτάται από επί μέρους στοιχεία όπως για παράδειγμα σε ποια περιοχή της χώρας κατοικούμε ή το εάν το σπίτι μας είναι θερμομονωμένο ή όχι.

Σίγουρα, ένας ακριβής υπολογισμός απαιτεί ειδική μελέτη από Μηχανολόγο Μηχανικό.

Ωστόσο, μπορούμε για κάθε περίπτωση να δώσουμε μια τάξη μεγέθους η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας πρώτος οδηγός για τους υπολογισμούς μας:

- Υψόμετρο κάτω των 600μ

Μονοκατοικία με μόνωση: 35 kWh/m2/έτος

Μονοκατοικία χωρίς μόνωση: 115 kWh/m2/έτος

Πολυκατοικία με μόνωση: 25 kWh/m2/έτος

Πολυκατοικία χωρίς μόνωση: 95 kWh/m2/έτος

- Υψόμετρο άνω των 600μ

Μονοκατοικία με μόνωση: 55 kWh/m2/έτος

Μονοκατοικία χωρίς μόνωση: 185 kWh/m2/έτος

Πολυκατοικία με μόνωση: 45 kWh/m2/έτος

Πολυκατοικία χωρίς μόνωση: 145 kWh/m2/έτος

Βεβαίως υπάρχουν και οι «ενδιάμεσες» καταστάσεις. Για παράδειγμα, σπίτι όχι εντελώς χωρίς μόνωση, αλλά όμως μη επαρκώς μονωμένο. Για να ξέρουμε λοιπόν πόσες ακριβώς KWh απαιτούνται για τη θέρμανση του σπιτιού μας, απαιτείται, όπως προαναφέρθηκε η μέτρηση από Μηχανολόγο Μηχανικό.

Τι ποσότητα καυσίμου θα χρειαστεί να καταναλώσω και πόσο θα μου κοστίσει;

• μάθετε περισσότερα........(εδω να μπει link to email contact)

Πηγές και Ρευστά Μεταφοράς Θερμότητας

Για να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία στους χώρους ενός κτιρίου, πρέπει να εξασφαλιστεί κατάλληλη πηγή θερμότητας και σύστημα μεταφοράς της στα κατάλληλα σημεία.

Το πιο συνηθισμένο και ευέλικτο ρευστό μεταφοράς θερμότητας είναι το νερό, ενώ σε κάποιες εφαρμογές όπου το επιτρέπει ο σχεδιασμός είναι το ψυκτικό αέριο (π.χ. κλιματιστικά διαιρεμένου τύπου, VRF, κλπ). Η αποδοτικότητα του ρευστού μεταφοράς, εξαρτάται περισσότερο πολλές φορές από το σχεδιασμό παρά από τα φυσικά χαρακτηριστικά του.

1. Τζάκια/Λέβητες:

• Ξύλου/πέλλετ

• μεσαίου αρχικού κόστους

• απόδοση 70-80%

• ονομαστική θερμοκρασία νερού 75°C (ρυθμιζόμενη)

• τοποθετημένοι σε μηχανοστάσιο, με καπναγωγό που να αποβάλλει πάνω από την οροφή του κτηρίου και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

2. Λέβητες ηλεκτρισμού:

• ηλεκτρισμού (μονοφασικού/τριφασικού)

• χαμηλού αρχικού κόστους

• ψηλής ενεργειακής κατανάλωσης

• απόδοση 100%

• ονομαστική θερμοκρασία νερού 75°C

• τοποθετημένοι σε στεγασμένο χώρο (μπαλκόνι), χωρίς καπναγωγό.

3. Λέβητες συμβατικής καύσης:

• ακάθαρτου/καθαρού πετρελαίου, υγραερίου

• χαμηλού αρχικού κόστους

• απόδοση 90-95%

• ονομαστική θερμοκρασία νερού 80°C (ρυθμιζόμενη)

• τοποθετημένοι σε μηχανοστάσιο, με καπναγωγό που να αποβάλλει πάνω από την οροφή του κτηρίου και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

4. Λέβητες συμπύκνωσης

• καθαρού πετρελαίου, υγραερίου

• μεσαίου αρχικού κόστους

• απόδοση 100-107%

• ονομαστική θερμοκρασία νερού 50°C (ρυθμιζόμενη)

• τοποθετημένοι σε μηχανοστάσιο ή στεγασμένο χώρο (μπαλκόνι), με μικρό καπναγωγό (προσοχή, συσκευές υγραερίου μόνο σε υπέργειους χώρους με οριζόντιο αερισμό προς το ύπαιθρο)

• δυνατότητα ταχείας θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης (ταχύθερμο)

• μάθετε περισσότερα........(εδω να μπει link to email contact και οι φωτογραφίες)

5. Αντλίες θερμότητας

• ηλεκτρισμού (μονοφασικού/τριφασικού)

• ψηλού αρχικού κόστους

• απόδοση 300-400%

• ονομαστική θερμοκρασία νερού 45°C

• τοποθετημένες σε υπαίθριο χώρο

• δυνατότητα θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης άνευ κόστους, κατά τη διάρκεια ψύξης.

Συστήματα

Όλες οι παραπάνω πηγές θερμότητας, δυνατό να συνδυαστούν με ένα ή/και περισσότερα τερματικά συστήματα θέρμανσης.

1. Τερματικά αντλιών θερμότητας, νερού ή αερίου:

• χαμηλής άνεσης σε θέρμανση

• χαμηλού αρχικού κόστους

• χαμηλών θερμοκρασιών (45°C)

• ψηλής απόδοσης για χρήση με πηγές θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών (π.χ. ηλιακά θερμικά, λέβητες συμπύκνωσης, αντλίες θερμότητας, κλπ)

2. Θερμαντικά σώματα νερού:

• μεσαίας άνεσης σε θέρμανση

• χαμηλού αρχικού κόστους

• ψηλών θερμοκρασιών (75°C)

• χαμηλής απόδοσης για χρήση με πηγές θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών (π.χ. ηλιακά θερμικά, λέβητες συμπύκνωσης, αντλίες θερμότητας, κλπ)

3. Υποδαπέδια νερού:

• ψηλής άνεσης σε θέρμανση

• μεσαίου αρχικού κόστους

• χαμηλών θερμοκρασιών (45°C)

• ψηλής απόδοσης για χρήση με πηγές θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών (π.χ. ηλιακά θερμικά, λέβητες συμπύκνωσης, αντλίες θερμότητας, κλπ)