Τηλεφωνήστε μας!
+357 22352235
 
 
 

 Κλιματισμός

Το κέλυφος του κτηρίου, η χρήση του, ο τρόπος λειτουργίας του, η αρχιτεκτονική του, κλπ συμμετέχουν στην επιλογή του συστήματος κλιματισμού, έτσι ώστε να συναντά τις ανάγκες του. Τα συστήματα κλιματισμού, δεν περιορίζονται σε αυτά που περιγράφονται πιο κάτω, τα οποία δίδονται ως ένδειξη για συνήθη επιλογές σε οικείες.

Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα από τον οργανισμό EUROVENT.

Η πιστοποίηση της απόδοσης από τον του οργανισμό «EUROVENT», διασφαλίζει ότι:

• Οι δοκιμές να διενεργούνται από ανεξάρτητα και διαπιστευμένα εργαστήρια δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπα ΕΝ14511 και EN14825.

• Τα αποτελέσματα των δοκιμών καταχωρούνται σε ιστοσελίδα του πιο πάνω οργανισμού ( http://www.eurovent-certification.com/).

• Ο οργανισμός να προβαίνει ανά τακτά διαστήματα σε δειγματοληπτικές δοκιμές των καταχωρημένων μοντέλων, για να επιβεβαιώνει ότι ισχύουν τα αποτελέσματα των δοκιμών που είναι καταχωρημένα στον κατάλογο,

• Ο οργανισμός εκδίδει πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι, η κατασκευή, επωνυμία και μοντέλα των συσκευών κλιματισμού, ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά που δηλώνονται στον πιο πάνω κατάλογο του οργανισμού.

Split-unit (Διαιρούμενου τύπου)

Τα συστήματα κλιματισμού διαιρούμενου τύπου, αποτελούν μια κατηγορία αυτόνομων κλιματιστικών μηχανημάτων τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες κλιματισμού μικρών χώρων. Ονομάζονται κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου τύπου γιατί η ψυκτική μηχανή του συστήματος διαιρείται σε δύο κύρια μέρη: την εσωτερική μονάδα και το εξωτερικό μηχάνημα.

1. Split-unit

• χαμηλού αρχικού κόστους

• ψηλής απόδοσης αναλόγως εποχιακής ενεργειακής κατηγορίας

• μάθετε περισσότερα........(εδω να μπει link to email contact και οι φωτογραφίες)

Εσωτερική μονάδα τοίχου

√ - Απλή κατασκευή και εύκολη στη χρήση

√ - Χαμηλού κόστους

Χ - Μειωμένη αισθητική

Εσωτερική μονάδα οροφής

√ - Απλή κατασκευή και εύκολη στη χρήση

√ - Μεσαίου κόστους

√ - Καλή κυκλοφορία του αέρα και σε ψηλά δωμάτια

Χ - Μειωμένη αισθητική

Εσωτερική μονάδα πατώματος

√ - Απλή κατασκευή και εύκολη στη χρήση

√ - Μεσαίου κόστους

√ - Καλή κυκλοφορία του αέρα και σε ψηλά Δωμάτια

√ - Καλή κυκλοφορία του αέρα σε λειτουργία θέρμανσης

Χ - Μειωμένη αισθητική

Εσωτερική μονάδα χωστή (ducted)

√ - Υψηλής αισθητικής

Χ - Ψηλού κόστους

Χ - Μειωμένη άνεση σε θέρμανση

Εσωτερική μονάδα κασέτας (4way cassette)

√ - Υψηλής αισθητικής

√ - Καλή κυκλοφορία αέρα τοποθετημένη σε κέντρο δωματίου

Χ - Ψηλού κόστους

Χ - Μειωμένη άνεση σε θέρμανση σε Ψηλά δωμάτια

Εξωτερική μονάδα

√ - Χαμηλού κόστους

Χ - Μία μονάδα για κάθε δωμάτιο/εσωτερική μονάδα

Χ - Περιορισμός στο μήκος μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας

2. Multi Split-unit

• χαμηλού αρχικού κόστους

• ψηλής απόδοσης αναλόγως εποχιακής ενεργειακής κατηγορίας

• επιτρέπεται η ταυτόχρονη λειτουργία περισσότερων από μία εσωτερική μονάδα

Κεντρικό σύστημα κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου (VRF)

Τα συστήματα κλιματισμού VRF είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει τη σύνδεση πολλών εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων με μια εξωτερική μονάδα, επιτρέποντας τη λειτουργία όσων μονάδων επιθυμούμε με αντίστοιχη οικονομία στην κατανάλωση.

Το σύστημα λειτουργεί με το μηχανισμό λειτουργίας του συμπιεστή Inverter. To αισθητήριο που είναι ενσωματωμένο στην εσωτερική μονάδα του συστήματος ανιχνεύει τη θερμοκρασία του δωματίου και την ελέγχει δίνοντας οδηγίες στο σύστημα Inverter με την επιλογή κατάλληλης συχνότητας. Σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου κλιματισμού και ίσως ο λόγος που έχουν επικρατήσει στην αγορά κλιματισμού, είναι η αυτονομία των εσωτερικών μονάδων που προσφέρουν. Χρησιμοποιώντας μία εξωτερική μονάδα που ρυθμίζει την ισχύ που παρέχει προς τις εσωτερικές μονάδες , μπορούμε να έχουμε διαφορετικό επίπεδο θερμοκρασίας σε κάθε χώρο ή και διατηρούμε κάποιες εσωτερικές μονάδες κλειστές, εξοικονομώντας ενέργεια.

Αυτονόητο είναι ότι η ύπαρξη λιγότερων εξωτερικών μονάδων μας εξασφαλίζει επίσης ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα στην εγκατάσταση χωρίς να περιορίζει αρχιτεκτονικά.

• ψηλού αρχικού κόστους

• ψηλής απόδοσης

• κεντρικός έλεγχος συστήματος

• ταυτόχρονη λειτουργία περισσότερων από μία εσωτερική μονάδα

• εσωτερικές μονάδες παρόμοιες με αυτές των split unit καθώς και επιπρόσθετες παραλλαγές

Κεντρικό σύστημα κλιματισμού με αντλία θερμότητας (Heat Pump)

Τα συστήματα κλιματισμού με αντλία θερμότητας είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει τη σύνδεση πολλών εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων με μια εξωτερική μονάδα, επιτρέποντας τη λειτουργία όσων μονάδων επιθυμούμε με αντίστοιχη οικονομία στην κατανάλωση.

Η διαφορά του συστήματος από τα συστήματα κλιματισμού VRF, είναι ότι το ρευστό μεταφοράς ενέργειας είναι το νερό και όχι το ψυκτικό αέριο.

Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν δευτερεύουσες απώλειες ενέργειας και μειωμένη απόδοση, πλην όμως ένα τέτοιο σύστημα πλεονεκτεί στα ακόλουθα:

• Επιτρέπει εύκολες μετατροπές στο σύστημα χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε επαγγελματικά κτήρια, όπου οι μετατροπές, σε βάθος χρόνου είναι αναμενόμενες (Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία, κλπ)

• Μπορεί να συνδυαστεί με συστήματα παραγωγής ζεστού νερού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

• Μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με συστήματα εξαερισμού και ανάκτησης θερμότητας

• μάθετε περισσότερα........(εδω να μπει link to email contact και οι φωτογραφίες)