Τηλεφωνήστε μας!
+357 22352235
 
 
 

 Κλιματισμός

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να αναλάβει:

  • Εγκατάσταση όλων των ειδών μονάδων κλιματισμού διαιρεμένου τύπου (split unit).
  • Εγκατάσταση κεντρικών συστημάτων κλιματισμού τύπου VRF.

Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί της εταιρείας μας, μπορούν να επισκεφτούν τον χώρο σας, χωρίς κόστος και δέσμευση, και να σας προσφέρουν τις καλύτερες λύσεις για τις δικές σας ανάγκες, με γνώμονα πάντα την άνεση σας και την οικονομική λειτουργία. Επιπλέον μπορούν να σας προσφέρουν τεχνοοικονομική μελέτη που να συγκρίνει τα διάφορα είδη και κατασκευαστές κλιματιστικών, ούτως ώστε να είστε σε θέση να επιλέξετε το κατάλληλο, για τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις.

Οι τεχνικοί της εταιρείας μας κατέχουν πιστοποιητικό για την εκτέλεση εργασιών σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλίες θερμότητας, στην Κατηγορία Ι, σύμφωνα με τον περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, Πρόληψη, Μείωση) Νόμο του 2010 (Ν. 23(Ι)/2010) και τους περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Επιχειρήσεων και Προσωπικού όσον αφορά Σταθερό Εξοπλισμό Ψύξης, Κλιματισμού και Αντλιών Θερμότητας) Κανονισμούς του 2010 (Κ.Δ.Π. 133/2010).


Υδραυλικές Εγκαταστάσεις Θέρμανση Κλιματισμός Εξαερισμός
Ηλιοθερμικά Συστήματα Συστήματα αέρα και λαδιού Κεντρικά συστήματα σκούπας Αυτόματα συστήματα Πυρόσβεσης
Φωτοβολταϊκά Συστήματα Συντήρηση και επιδιορθώσεις μηχανολογικών εγκαταστάσεων Μηχανολογικές και Ενεργειακές μελέτες Εξοικονόμηση Ενέργειας