Τηλεφωνήστε μας!
+357 22352235
 
 
 

 Εξαερισμός

Το σύστημα εξαερισμού τοποθετείται σε χώρους επαγγελματικούς ή οικιακούς. Στόχος είναι να απομακρύνει τον ακάθαρτο αέρα του εσωτερικού χώρου και παράλληλα να διοχετεύει στο χώρο φρέσκο αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον. Ο φρέσκος αέρας αντικαθιστά τον παλιό (κλεισούρα), ο οποίος περιέχει μολυσμένα μόρια, υγρασία και ασταθή οργανικά σωματίδια που απελευθερώνονται από τα οικοδομικά υλικά, τα χαλιά, τα έπιπλα και την οικοσκευή ως αποτέλεσμα του πολυκαιρισμού και της χρήσης.

Ο εξαερισμός και αερισμός ενός κλειστού χώρου είναι αναγκαίος διότι με την ανανέωση του αέρα, ανανεώνεται το οξυγόνο, όπως επίσης συμβάλλει στην αραίωση και απομάκρυνση οσμών από καπνό, διοξείδιο του άνθρακα που παράγουν οι άνθρωποι με την αναπνοή τους, καθώς και διάφορων αερίων ρύπων, που παράγονται από διάφορες βιομηχανικές και επαγγελματικές δραστηριότητες. Η κατασκευή εγκατάστασης εξαερισμού, προϋποθέτει την σωστή μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη, τις απαιτήσεις και ανάγκες του χώρου.

Συστήματα Ανάκτησης ενέργειας:

Οι μονάδες ανάκτησης ενέργειας (εναλλάκτες αέρα-αέρα) χρησιμοποιούνται για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κλιματιζόμενους χώρους (γραφεία, καταστήματα, οικίες, χώρους συνάθροισης κοινού, κλπ) όπου είναι απαραίτητος ο εξαερισμός και η εισαγωγή φρέσκου αέρα στο χώρο.

Με τη χρήση μίας τέτοιας μονάδας επιτυγχάνουμε:

• Βελτίωση της ποιότητας του αέρα του χώρου και

• Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της ανακτούμενης ενέργειας που απορρίπτουμε όταν κάνουμε εξαερισμό σε ένα κλιματιζόμενο χώρο και την μεταφέρουμε στον φρέσκο αέρα.

Οι μονάδες αυτές συνεργάζονται με όλα τα γνωστά συστήματα κλιματισμού και λειτουργούν όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σε συστήματα κλιματισμού όπου χρησιμοποιούνται μονάδες ανάκτησης ενέργειας μειώνουμε κατά 20-30% το αναγκαίο φορτίο για την θέρμανση και ψύξη του χώρου. Διατίθεται ευρεία γκάμα με μεγάλο εύρος παροχών αέρα. Τα πιο κάτω σχεδιαγράμματα περιγράφουν τα συστήματα ανάκτησης κατά την λειτουργία ψύξης και θέρμανσης:

Λειτουργία Ψύξης

Ο εξωτερικός ζεστός αέρας και ο απορριπτόμενος κρύος αέρας περνάνε μέσα από το στοιχείο του εναλλάκτη. Η μονάδα προσάγει προψυγμένο καθαρό αέρα μέσα στους αεραγωγούς.

Λειτουργία Θέρμανσης

Ο εξωτερικός κρύος αέρας και ο απορριπτόμενος θερμός αέρας περνάνε μέσα από το στοιχείο του εναλλάκτη. Η μονάδα προσάγει προθερμασμένο αέρα μέσα στους αεραγωγούς.