Τηλεφωνήστε μας!
+357 22352235
 
 
 

 Όραμα και Αξίες

Όραμα και Αξίες.

Όραμα

Το Όραμα της Rightclima είναι να αποτελεί την κορυφαία και αδιαμφισβήτητη επιλογή εκτέλεσης μηχανολογικών έργων και παροχής υπηρεσιών. Μέσω της παροχής προς τους πελάτες της διαφοροποιημένης αξίας, η οποία επιτυγχάνεται με τη συνεχή επένδυση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, τον εντοπισμό και την αξιοποίηση νέων προϊόντων, που εμφανίζονται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον και εν τέλει την υποστήριξη καινοτόμων και φθηνότερων λύσεων, η εταιρεία επιδιώκει, να υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών της και να δημιουργεί μακρόχρονες και αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες μαζί τους.


Αξίες

Πελατοκεντρικότητα

Προσαρμόζει τις υπηρεσίες της στις μοναδικές ανάγκες και ζητούμενα των πελατών της.

Ακεραιότητα

Δημιουργεί μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και εποικοδομητικές προσωπικές σχέσεις βασισμένες στην ειλικρίνεια και την ακεραιότητα.

Επαγγελματισμός

Ακολουθεί μεθόδους και διαδικασίες βασισμένες στη μακρόχρονη εμπειρία των ανθρώπων της, για την οποία την εκτιμούν οι πελάτες και συνεργάτες της. Εστίαση στους ανθρώπινους πόρους και την τεχνολογία Αφιερώνει τους ανθρώπινους πόρους και την τεχνογνωσία της, στη εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Για την υλοποίηση της φιλοσοφίας αυτής, η Rightclima δίνει ιδιαίτερη σημασία στους εργαζομένους και στην επαγγελματική τους κατάρτιση.